Publikacja stanowi zbiór modlitw za wstawiennictwem Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca. Za pośrednictwem tego niezwykłego franciszkanina zwracają się do Boga ludzie z kłopotami finansowymi. Modlitewnik zawiera życiorys ojca Wenantego, ułożony przez niego schemat modlitw oraz modlitwy za jego wstawiennictwem.

Modlitwa o pomoc materialną

Boże, nasz miłosierny Ojcze i hojny Szafarzu łask, zwracam się do Ciebie za wstawiennictwem ojca Wenantego Katarzyńca, którego tak bardzo umiłowałeś, że błogosławiłeś wszystkim jego przedsięwzięciom. Okaż swoją łaskawość także mnie grzesznemu, gdy powierzam Ci moje troski materialne.
Twój Syn, Jezus Chrystus, powiedział: Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki! (Łk 12, 24). Pokrzepiony tymi słowami i pełną franciszkańskiego ubóstwa postawą ojca Wenantego Katarzyńca proszę Cię, Boże, o pomoc w trudnościach finansowych, z którymi się zmagam. Spraw, abym dzięki swojej pracy i mądremu gospodarowaniu środkami, jakie posiadam, mógł zapewnić godny byt mojej rodzinie i wywiązać się z codziennych zobowiązań. Amen.

Spis treści

Sługa Boży Wenanty Katarzyniec (biogram)

SCHEMAT MODLITW UŁOŻONY PRZEZ OJCA WENANTEGO

Akt codziennego porannego ofiarowania

Modlitwy wieczorne

MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM OJCA WENANTEGO

Modlitwa o beatyfikację ojca Wenantego

Podziękowanie za wzór życia ojca Wenantego

Modlitwa za zakony

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Modlitwa za członków Rycerstwa Niepokalanej

Oddanie się Maryi

Prośba o łaskę naśladowania Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca

Modlitwa o godne przeżycie Mszy Świętej

Modlitwa o pomoc materialną

Modlitwa o umiłowanie ubóstwa

Modlitwa za chorych

Nowenna za wstawiennictwem Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca, franciszkanina

Różaniec ze Sługą Bożym Wenantym Katarzyńcem