Aby mieć świętych kapłanów, trzeba nam za nich się modlić, polecać ich serca Chrystusowi – Najwyższemu Kapłanowi – i Niepokalanemu Sercu Maryi.

W modlitewniku przybliżamy modlitwy dziękczynne za powołania kapłańskie, uwielbienie Boga w kapłanach, których nam dał, oraz prośby za wyświęconych księży o łaskę świętości czy o nowe powołania.

 

Codzienna modlitwa za kapłanów

Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy księdzu … (imię i nazwisko) wszędzie i chroni go od zasadzek i sideł diabelskich, które Zły ustawicznie zastawia na jego duszę. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość tego kapłana, bo Ty wszystko możesz. Amen.

Spis treści:

Uwielbienie Boga za kapłanów
Wracaj do nas, Jezu, przez kapłanów
Zachowaj kapłanów w Twoim Sercu
Panie, daj serca czyste kapłanom
O Jezu, przemień kapłanów w siebie
Boże, odnów w kapłanach łaskę święceń
Jezu Chryste, obdarz kapłanów miłością
Jezu, bądź pokarmem życia kapłanów
O Jezu, daj moc słowom kapłańskim
Duchu Święty, prowadź kapłanów
O świętych kapłanów i konsekrowanych
O wytrwałość w powołaniu kapłanów
Za robotników na żniwie Pańskim
Za nowo wyświęconych kapłanów
O powołania kapłańskie
Za kapłanów i o powołania
O duchowych przewodników
O robotników na żniwo Boże
Za kapłanów w parafii
Za naszych kapłanów
Codzienna modlitwa za kapłana
Modlitwa za kapłana
Zawierzenie kapłanów Niepokalanemu Sercu Maryi
Dziękujemy za kapłanów
Modlitwa do Matki Bożej kapłanów
Modlitwa za kapłanów do św. Jana Marii Vianneya
Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy