Publikacja stanowi zbiór modlitw za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, niezłomnego Pasterza i opatrznościowego Męża stanu. Za jego pośrednictwem módlmy się się o świętość kapłanów oraz o nawrócenie i dobrą spowiedź dla grzeszników. Modlitewnik zawiera życiorys Prymasa Stefana Wyszyńskiego, modlitwę o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego oraz modlitwy za jego wstawiennictwem.

W oczekiwaniu na beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia,
Modlitwa o wstawiennictwo kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ukochany kardynale Stefanie Wyszyński, opiekunie wszystkich Polaków, orędowniku w każdej trudnej sytuacji rodaków, ojcze Narodu Polskiego, obrońco uciśnionych.
Proszę dziś o twoje wstawiennictwo do Boga jedynego w intencji…(wymienić). Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie. Ty wspierałeś w trudach każdego człowieka. Głosiłeś dobrą nowinę. Broniłeś od złego. Pomagałeś podnieść się z upadku, ofiarując całego siebie.
Wierzę, że i teraz wstawiasz się za nami do Boga Miłosiernego, wypraszając łaski ze świętymi w niebie. Amen
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

Spis treści

PRZYSZŁY BŁOGOSŁAWIONY –
KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI
MODLITWY
Modlitwa o beatyfikację Stefana Kardynała
Wyszyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Modlitwa o wstawiennictwo kardynała Stefana
Wyszyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Akt osobistego oddania się Matce Bożej . . . . . . 7
Akt oddania się Matce Bożej . . . . . . . . . . . . . . . 8
Modlitwa o odnowę moralną Narodu do Matki
Bożej Królowej Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Modlitwa o orędownictwo Matki Jasnogórskiej . 12
Modlitwa za Ojczyznę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Modlitwa do Matki Bożej o trzeźwość
w Ojczyźnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Modlitwa o trzeźwość Narodu . . . . . . . . . . . . . . 14
O świętość rodzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
W intencji rodzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Modlitwa wstawiennicza za rodziny . . . . . . . . . 17
W intencji obrony życia (I) . . . . . . . . . . . . . . . . 18
W intencji obrony życia (II) . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Za dzieci zagrożone aborcją . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Modlitwa duchowej adopcji . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Modlitwa Świętego Jana Pawła II o pojednanie . 22
O jedność chrześcijan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Modlitwa chrześcijan różnych wyznań o pokój . 23
O umiejętność pokojowego rozwiązywania
konfliktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Za prześladowany Kościół (I) . . . . . . . . . . . . . . 24
Za prześladowany Kościół (II) . . . . . . . . . . . . . . 25
W obliczu prześladowań psychicznych . . . . . . . 25
Za prześladowanych fizycznie . . . . . . . . . . . . . . 27
Modlitwa za ludzi pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Modlitwa do Matki Bożej o pomoc w sprawach
materialnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30